ΔΗΜΟΣ ΝΦ-ΝΧΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής (15.11.2023 Ωρα 9 30 π.μ.)

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής (15.11.2023 Ωρα 9 30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/10, όπως ισχύει, την 15 η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα
9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3 ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για την μη παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου κ.
  Ανδρέα Παπαρρηγόπουλου στις 20-11-2023 ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου
  Αναστολών Αθηνών (ποινική υπόθεση ENERGA-HELLAS POWER).
 2. Παροχή νομικής στήριξης στον αιρετό του Δήμου κ. Γ.Ανεμογιάννη ενώπιον του
  Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών σε ποινική υπόθεση.
 3. Έγκριση αριθ. 472/2023 απόφασης Δημάρχου (άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10)
  περί εξουσιοδότησης δικηγόρων Δήμου για κατάθεση αίτησης ανάκλησης-
  μεταρρύθμισης κατά προσωρινής διαταγής Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 4. Έγκριση διοργάνωσης και υλοποίησης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των εορταστικών
  Δράσεων των ημερών των Χριστουγέννων 2023 και της Πρωτοχρονιάς 2024 και
  εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων.
   Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο