Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19.10.2022 (Ωρα 7 μ.μ.)

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (19η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 19η Οκτωβρίου 2022, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ενημέρωση για την υπόθεση επιβληθείσας απαλλοτρίωσης ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 448 Θ του Δήμου, ιδιοκτησίας Βενετσιάνου Κάκκαβα, κατόπιν της κοινοποίησης του αριθ. πρωτ. 3175/22-9-2022 εγγράφου του Υπουργού Εσωτερικών περί μη συμμόρφωσης του Δήμου προς την αριθ. 478/2005 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και προς τις αριθ. 392/2014 και 2311/2014 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας.
  2. Συζήτηση επί του θέματος της αντιμετώπισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της έλλειψης χώρων στάθμευσης στην πόλη, κατόπιν αιτήματος των ανεξαρτήτων Δημ. Συμβούλων κ.κ. Αλ.Γούλα και Ευτ.Παπαλουκά.
  3. Συζήτηση επί του θέματος των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο χώρο του αμαξοστασίου και της περικοπής ημερομισθίων στις 26/9/2022, κατόπιν αιτήματος του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου.
  4. Έγκριση 4ηςτροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.
  5. Έγκριση 6ηςαναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
  6. Έγκριση πρόθεσης για επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 051051115022 που βρίσκεται σε τμήμα του Κ.Χ. 2 και του Κ.Χ. 3 της περιοχής Μπριτάνια στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ., βάσει της αριθ. 72/2022 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αρέσει σε %d bloggers: