Πρόσκληση σε έκτακη συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου 23.4.2023 (Ωρα 11 30 π.μ.)

Πρόσκληση σε έκτακη συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου 23.4.2023 (Ωρα 11 30 π.μ.)

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε έκτακτη  Συνεδρίαση Δ.Σ. (7η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 23η Απριλίου 2023, ημέρα  Κυριακή και ώρα11.30 π.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση της αριθ. 35/2023 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού α) ημερομηνιών διεξαγωγής του εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2023,  β) των  τελών χρήσης πεζοδρομίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2023 και γ) των κατηγοριών των ευπαθών ομάδων και των σχετικών δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν ώστε να δικαιούνται έκπτωση στα ανωτέρω τέλη.

  • Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του επικείμενου εορτασμούτης Πρωτομαγιάς από το Σάββατο 29/04/2023 έως και την Δευτέρα 01/05/2023.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο