ΔΗΜΟΣ ΝΦ-ΝΧΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής 21.6.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ.επιτροπής 21.6.2023 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

  Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 21η  του μηνός Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
  • Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 148.435,48 € από το Πράσινο Ταμείο για απαλλοτρίωση φερόμενης ιδιοκτησίας του υπό σύσταση ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΡΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» με ΚΑΕΚ 051051115022 που βρίσκεται σε τμήμα του Κ.Χ. 2 και του Κ.Χ. 3 της περιοχής Μπριτάνια στη Δ.Ε. Νέας Φιλαδέλφειας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
  • Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης Οικονομικών Προσφορών της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» Α.Μ.: 98/2021, (ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).
  • Έγκριση 1ου Πρακτικού (αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμέτοχης και τεχνικών προσφορών) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Πρόγνωσης Υγείας Ευπαθών Ομάδων λόγω πανδημίας COVID-19».
  • Άσκηση μήνυσης-έγκλησης για την κλοπή τρακτέρ μάρκας FERGUSON με παρελκόμενο καταστροφέα από το αμαξοστάσιο του Δήμου επί των οδών Σελευκείας & Θεσσαλονίκης-Ν.Φ.
  • Άσκηση αίτησης  αναστολής εκτέλεσης και αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. κατά της αριθ. 305/2023 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
  • Έκδοση ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την ετήσια μίσθωση της ταχυδρομικής θυρίδας του Δήμου.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο