Πρόσκληση σε έκτακη συνεδρίαση οικ. επιτροπής 3.5.2023 (Ωρα 9 30 π.μ.)

Πρόσκληση σε έκτακη συνεδρίαση οικ. επιτροπής 3.5.2023 (Ωρα 9 30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

  Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 3η  του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών Ευάγγελο Γαλετζά για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου στον Άρειο Πάγο κατά τη συζήτηση αναίρεσης κατά της αριθ. 1197/2023 απόφασης Γ΄Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών και κατά των Ηλ.Κουρή, Αγγ.Κουρή, Δ.Κουρή και Π.Καλαντζάκου.
  • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 4373/23 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση προσφυγής μη κερδοσκοπικού σωματείου «Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο Παναχράντου» κατά του Δήμου για βεβ. Καταλόγους ΤΑΠ).
  • Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 4374/23 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Μ.Μητσόπουλου κατά του Δήμου για βεβ. Καταλόγους ΤΑΠ).
  • Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 3499/23 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση ανακοπής Μ.Στάη κατά του «Πράσινου Ταμείου» και του Δήμου για αναγκαστική κατάσχεση δικαιώματος κυριότητας ακινήτου επί της οδού Λευκάδος 13-Ν.Φ.).
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο