Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημ.Συμβουλίου Κυριακή 23.4.2023 – Ωρα 10 30 π.μ

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημ.Συμβουλίου Κυριακή 23.4.2023 – Ωρα 10 30 π.μ

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. (6η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 23η Απριλίου 2023, ημέρα  Κυριακή και ώρα 10.30 π.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις  δυνάμει του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή τακτικού μέλους και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής της δημοτικής παράταξης «Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ», με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4555/18, όπως ισχύει.
  • Εκλογή αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της δημοτικής παράταξης «Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ», με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4555/18, όπως ισχύει.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο