ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΔΤ “Κοινωνίας Βήμα” παράταξης κ.Γιάννη Τζέλη

ΔΤ “Κοινωνίας Βήμα” παράταξης κ.Γιάννη Τζέλη

Άρθρο κ.Τζέλη αποκλειστικά για το έντυπο magazino Filadelfeia News που κυκλοφορεί στη ΝΦ-ΝΧ

Αγαπητοί συνδημότες και Φίλοι, σε λίγους μήνες θα κληθούμε να επιλέξουμε νέα δημοτική αρχή. Σε ένα περιβάλλον που έχει μεταβληθεί ως προς την ποιότητα ζωής, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ο ρόλος της Τ.Α. θα αποδειχθεί καταλύτης. Τα προβλήματα και οι αιτιάσεις των δημοτών που μεταβάλλονται ποιοτικά και ποσοτικά, αποτελούν το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.

Στον κρίσιμο και νευραλγικό θεσμό της Τ.Α., η νέα μας παράταξη φιλοδοξεί να συμβάλλει αποφασιστικά και με σοβαρότητα στον διαδημοτικό διάλογο και να απευθυνθεί στους δημότες μας με καθαρές και σαφείς θέσεις. Αυτός θα είναι και ο πυλώνας μας για την μάχη μέχρι τις εκλογές ώστε να επιτύχουμε την νίκη για την εύρυθμη και ανταποδοτική διοίκηση του δήμου μας.

Οι συνεργάτες μου και εγώ,  γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε την πόλη μας σαν μια ευρύτερη οικογένεια. Σαν πολιτικά όντα παρακολουθούμε από πολύ κοντά αλλά με λύπη τις εξελίξεις ως προς την καθημερινότητα, την σταδιακή αλλοτρίωση των χαρακτηριστικών της πόλης και την έλλειψη συνεκτικής και ανταποδοτικής πολιτικής υπέρ των δημοτών.

Αυτό το έλλειμμα βούλησης, πρόληψης, συνεννόησης και οράματος που επικρατεί, συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό στην απαξίωση του θεσμού της αυτοδιοίκησης, οδήγησε σε προσωπικές αντεγκλήσεις, ενώ ανέδειξε παθογένειες με αλλεπάλληλες και αλληλοσυγκρουόμενες επιδιώξεις.

Η μεγάλη αυτή υποβάθμιση που καταγράφεται σε πολιτικό, κοινωνικό, διοικητικό, και περιβαλλοντικό επίπεδο, μας προέτρεψε στην ανάγκη και εν τέλει στην απόφαση, να διεκδικήσουμε την διοίκηση του δήμου Νέα Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας με όπλο, τις δημοκρατικές μας θέσεις, τις αρχές του συνδυασμού μας, την εμπειρία και κυρίως την εντιμότητα των ανθρώπων μας.

Η παράταξή μας, θεωρώντας τον θεσμό της Τ.Α., ως τον εγγύτερο και σοβαρότερο θεσμό εξυπηρέτησης του δημότη, που έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα ζωής του, φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει και θα ενεργήσει προκειμένου να βελτιώσει, κατά το δυνατόν, τις συνθήκες μιας σύγχρονης αλλά βιώσιμης και ανθρωποκεντρικής πόλης.

Η πρόταση μας εδράζεται σε τρεις άξονες. Διοικητική εξυγίανση, συνεκτική κοινωνία με συνδιαμόρφωση, ανθρωποκεντρική ανάπτυξη,. Εργαλεία μας είναι  η ρεαλιστική ανάγνωση και η ικανότητα σχεδιασμού, συνδυασμένα πάντα με μια ριζοσπαστική αντίληψη που λέει πως σε κάθε τι μπορείς να δημιουργήσεις ρήγματα και ευκαιρίες.

Η Κοινωνίας Βήμα, που έχει μπροστά ένα προοδευτικό πρόσημο, θέτει ως προτεραιότητα την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, την συνεπικουρία σε κάθε κοινωνική ή ατομική ανάγκη του δημότη, τη σύνθεση των απόψεων και την ικανοποίηση των αιτημάτων των οργανωμένων κοινωνικών και πολιτιστικών ομάδων.

Για την παραγωγή συνεκτικού σχεδίου δράσης και αποτελεσματικής διοίκησης είναι απαραίτητη αφενός η ενιαία πολιτική θεώρηση, στην οποία έχουμε βασιστεί, αφετέρου η επικοινωνία με τους δημότες και φυσικά η συνεργασία με το στελεχιακό δυναμικό του δήμου.

Στο επίκεντρο της πολιτικής μας λοιπόν βρίσκεται η αναβάθμιση της σχέσης μεταξύ κοινωνίας και Δήμου. Όχι σε τεχνικό ή επικοινωνιακό επίπεδο αλλά επί του πεδίου και σε συνεχή διάδραση με τους δημότες.

Όσο χτίζεται αυτή η σχέση τόσο πιο ομαλή θα είναι η εξέλιξη και όλο και περισσότερο θα ικανοποιούνται τα αιτήματα. Στόχος μας είναι ο ευτυχής συγκερασμός μιας παραδοσιακά φιλόξενης και φιλήσυχης πόλης με τα ιστορικά χαρακτηριστικά της, με ήπιο χαρακτήρα ανάπτυξης και  προσανατολισμό στον στον άνθρωπο.

Δεν παραβλέπουμε την άναρχη ανάπτυξη, την υψηλή επισκεψιμότητα, τις οικοδομικές και επαγγελματικές παρεμβάσεις, αλλά αντίθετα, και στο μέτρο του δυνατού, θα επιδιώξουμε την αποβάρυνση και την ισορροπία ανάμεσα στην βιωσιμότητα των κατοίκων και την εμπορική μεταβολή που έχει επέλθει, δυστυχώς, χωρίς σχεδιασμό και πρόβλεψη από τις προηγούμενες διοικήσεις.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, που όλοι γνωρίζαμε ότι θα έχουμε στην πόλη μας και που δυστυχώς φανήκαμε ανέτοιμοι ως Δήμος να το υποδεχθούμε ομαλά.

Αναλώθηκαν οι διοικήσεις είτε σε μια εμμονική πολιτική αντίθεσης με το έργο, που έφτασε ως και να διχάσει την τοπική κοινωνία, είτε σε μια πολιτική εξυπηρέτησης αποκλειστικά αυτού καθαυτού του έργου χωρίς καμιά μέριμνα για  την ομαλή και αρμονική σύνδεση του με την πόλη. Και φυσικά απωλέσθη η ευκαιρία η πόλη να έχει κάποια ανταποδοτικά οφέλη για τους δημότες, καθώς αυτά δεν διεκδικήθηκαν σοβαρά όταν έπρεπε.

Δέσμευσή μας η μετάβαση σε μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί διοικητικές, περιβαλλοντικές και συγκοινωνιακές παρεμβάσεις.

Σκοπός μας δεν είναι η ακύρωση των θετικών πεπραγμένων, αλλά η μελετημένη παρέμβαση σε κάθε τι που πήγε λάθος.

Είναι  η αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών που φιλοξενούν προσωπικό και κοινό.

Είναι οι σύγχρονες περιβαλλοντικές επεμβάσεις στις κτιριακές υποδομές.

Είναι η Ψηφιακή διάδραση αλλά και η διαπροσωπική εξυπηρέτηση στον δημότη.

Είναι η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειες προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών.

Είναι η προάσπιση της ακεραιότητας και του δασικού χαρακτήρα του άλσους μας, με ήπιες παρεμβάσεις εντός των πλαισίων της νομοθεσίας που πέρα από πνεύμονα πρασίνου θα το καθιστούν και ένα κύτταρο πολιτισμού και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους.

Είναι η κοινωνική διάσταση που δίνει δυνατότητα να πρωταγωνιστεί ο Δήμος με οργανωμένες δομές στελεχωμένες από ειδικούς επιστήμονες, προς στήριξη των ευάλωτων και ανήμπορων συμπολιτών μας, για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, για κακοποιημένες γυναίκες, για πρόσφυγες.

Είναι η δομημένη οργάνωση και παραγωγή πολιτιστικών δράσεων, είναι η ανάδειξη του καλλιτεχνικού δυναμικού της πόλης μας με αποτύπωμα και διάδραση.

Είναι η δημιουργία ελεγχόμενων νεανικών δομών για δημιουργική απασχόληση, σεμινάρια, καλλιτεχνικές αναζητήσεις, παιχνίδια κ.α.

Είναι η συνεργασία με τα σχολεία και την εκπαιδευτική κοινότητα

Είναι η στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.

Είναι τόσες ακόμα πρωτοβουλίες που απαιτούν δυναμικές παρεμβάσεις.

Είμαστε εδώ και θα παρέμβουμε. Από την Κοινωνία για την Κοινωνία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο