ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Πρώτο σεμινάριο κατάρτισης για επαναφορά στην εργασία προς τους δικαιούχους του Στέγαση και Εργασία

Share this… Facebook Pinterest Linkedin Viber Whatsapp Gmail Email Print Πρώτο σεμινάριο κατάρτισης για επαναφορά στην εργασία προς τους δικαιούχους

Read More
Μετάβαση στο περιεχόμενο