ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Νέα διεύθυνση στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής για τις αρμοδιότητες του πρώην ΟΠΑΚΜ

Νέα διεύθυνση στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής για τις αρμοδιότητες του πρώην ΟΠΑΚΜ

Νίκος Μπάμπαλος: «Εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους δημότες μας»

Με τη μορφή νέας διεύθυνσης που διακριτά δημιουργείται στις κεντρικές του υπηρεσίες, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητες που μέχρι πρόσφατα είχε το, υποχρεωτικά υπό το νέο νόμο καταργηθέν, δημοτικό ΝΠΔΔ του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας. Με απόφαση του δημάρχου, Νίκου Μπάμπαλου, δημιουργείται Αυτοτελής Διεύθυνση Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και Κέντρων Προστασίας Τρίτης Ηλικίας, η οποία «κληρονομεί» από τον ΟΠΑΚΜ και συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητες της λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ.

«Με αυτή την κίνηση εξασφαλίζουμε ότι οι σημαντικές υπηρεσίες προς τους δημότες μας, όπως η καθημερινή λειτουργία των βρεφονηπιακών μας σταθμών αλλά και των ΚΑΠΗ της πόλης μας, θα συνεχίσουν απρόσκοπτα. Με τον τρόπο αυτό θα εξακολουθήσουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στον τομέα αυτό, χάρη και στους άξιους συνεργάτες μας, τους εργαζόμενους στον Δήμο μας. Γιατί μέλημα όλων είναι η καθημερινή φροντίδα όλων όσων αγαπάμε με πράξεις», το σχόλιο του Νίκου Μπάμπαλου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο