ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Δήμος Νέας Ιωνίας: 20 προσλήψεις για τη δημοτική κατασκήνωση

Δήμος Νέας Ιωνίας: 20 προσλήψεις για τη δημοτική κατασκήνωση

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής επανα-ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι  2Ο ατόμων, χρονικής διάρκειας έως τρεις μήνες, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίας ΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός Ατόμων
102Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΑπό  12-6-2024 έως 12-8-20242
103Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝΑπό  12-6-2024 έως 12-8-20242
106Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΑπό  12-6-2024 έως 12-8-20241
108Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝΑπό  12-6-2024 έως 12-8-20242
109Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝΑπό  12-6-2024 έως 12-8-20241
110Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝΑπό  12-6-2024 έως 12-8-20241
111Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝΑπό  12-6-2024 έως 12-8-20241
112Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΔΕ ΟΔΗΓΩΝΑπό  12-6-2024 έως 12-8-20241
113Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝΑπό  12-6-2024 έως 12-8-20241
114Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝΑπό  12-6-2024 έως 12-8-20243
115Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΑπό  12-6-2024 έως 12-8-20242
116Δημοτική Κατασκήνωση Νέας Ιωνίας στο ΑλεποχώριΝέα ΙωνίαΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝΑπό  12-6-2024 έως 12-8-20243

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, Τ.Κ. 142 34 Νέα Ιωνία, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνα επικοινωνίας 213 2000414, 213 2000415, 213 2000421  και 213 2000472.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 17/5/2024 έως 27/5/2024.

Δείτε την προκήρυξη και τα έντυπα που χρειάζονται

Μετάβαση στο περιεχόμενο