Ημέρα: 17 Μαρτίου 2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών ξεκίνησε το Σάββατο 11 Μαρτίου η λειτουργία του Παιδικού Πανεπιστημίου της Περιφέρειας Αττικής

Share this… Facebook Pinterest Linkedin Viber Whatsapp Gmail Email Print Με μεγάλη συμμετοχή παιδιών ξεκίνησε το Σάββατο 11 Μαρτίου η

Read More
Μετάβαση στο περιεχόμενο