ΔΗΜΟΣ ΝΦ-ΝΧΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου 25.1.2023 (Ωρα 7 μ.μ.)

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (1η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 25η Ιανουαρίου 2023, ημέρα   Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση νέας παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στέγασης των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Κοινωνικό Παντοπωλείο) επί της οδού Μαραθώνος 26 – Νέα Χαλκηδόνα.
  2. Ορισμός μελών επιτροπών εκτίμησης καταλληλότητας και διενέργειας δημοπρασίας για τη αγορά ακινήτου για την κατασκευή και λειτουργία Δημοτικού Πράσινου Σημείου.
  3. Καθορισμός νέας θέσης περιπτέρου επί των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης & Φωκών-Νέα Φιλαδέλφεια, βάσει της αριθ. 93/2022 απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ..
  4. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίων δικηγόρων κ.κ. Κ.Μαυροειδή και Αστ.Τριανταφύλλου για την νομική στήριξη των αιρετών του Δήμου κ.κ. Αρ.Βασιλόπουλου και Γ.Ανεμογιάννη αντιστοίχως σε ποινική υπόθεση (σχετ. η αριθ. 298/22 απόφαση Οικ. Επιτροπής).
  5. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τον ορισμό νέου τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, σύμφωνα με σχετική απόφαση Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 177 παρ. 3 του Ν. 4635/19.
  6. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τον ορισμό νέου Προέδρου και νέου αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της 1ηςΣχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, σύμφωνα με σχετική απόφαση Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 177 παρ. 3 του Ν. 4635/19.
  7. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τον ορισμό νέου αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της 2ηςΣχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, σύμφωνα με σχετική απόφαση Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 177 παρ. 3 του Ν. 4635/19.
  8. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τον ορισμό νέου Προέδρου της Επιτροπής Απόρων του Δήμου, σύμφωνα με σχετική απόφαση Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 3 του Ν. 4647/19.
  9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο