ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής

Γ. Πατούλης: «Βασική μας προτεραιότητα είναι  η προστασία της ζωής των πολιτών. Με εντατικούς ρυθμούς η οδική ασφάλεια στην Αττική έχει ενισχυθεί ουσιαστικά»

Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της σύμβασης «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Αττικής», θα προχωρήσει από τη Δευτέρα 28/08/2023, σε εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση) σε οδικούς άξονες του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου (Π.Α.Ο.Δ.) αρμοδιότητας Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής.

ΟΙ εργασίες θα ξεκινήσουν αρχικά με κατά μήκος διαγραμμίσεις κα εν συνεχεία συντήρηση των διαβάσεων πεζών, στους παρακάτω οδικούς άξονες:

  • Λ. Βουλιαγμένης σε όλο το μήκος του άξονα από Αθήνα έως τη συμβολής της με την παραλιακή λεωφόρο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και
  • Λ. Ποσειδώνος από Φάληρο έως τη Λίμνη Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης έχει ζητήσει από τα αρμόδια στελέχη οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας να είναι σταθερά βασική προτεραιότητά τους. Ειδικότερα επισημαίνει: «Πρώτη μας μέριμνα η προστασία της ζωής των πολιτών. Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες αρμοδιότητας μας συνεχώς  εκσυγχρονίζονται  και γίνονται  περισσότερο ασφαλείς. Με στοχευμένα έργα και καινοτόμες παρεμβάσεις  επενδύουμε  προς αυτή την κατεύθυνση».

Πιλοτική Δράση

Δεδομένου ότι στους άξονες της Αττικής, λόγω του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου καθώς και του υψηλού βαθμού ρίπων στο οδόστρωμα, οι διαγραμμίσεις φθείρονται γρήγορα παρά τις συνεχείς συντηρήσεις, η Περιφέρεια Αττικής θα προβεί πιλοτικά σε πιο σύνθετη  και ποιοτικά αναβαθμισμένη μέθοδο, ιδιαίτερα στις κατά μήκος διαγραμμίσεις που είναι και αυτές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη φθορά.

Η μέθοδος αυτή θα περιλαμβάνει:

– στο πρώτο στάδιο ειδική προετοιμασία του οδοστρώματος σε όλο το μήκος του άξονα, με αδροποίηση και εξυγίανση του τάπητα των αξόνων (ακόμη και στα παλαιά τμήματα αυτού) με μικροφρεζάρισμα με ειδικού τύπου μηχάνημα, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη πρόσφυση του υλικού διαγράμμισης και

– στο δεύτερο στάδιο διάστρωση ψυχροπλαστικού υλικού υψηλών προδιαγραφών

Με αυτό τον τρόπο στόχος είναι να επιτευχθεί, αφενός μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των διαγραμμίσεων ανεξάρτητα από τους φόρτους των αξόνων και των ρύπων ή ακόμη και των καιρικών συνθηκών και αφετέρου υψηλότερος βαθμός φωτεινότητας και αντανακλαστικότητας της οριζόντιας σήμανσης.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι με αυτή τη μέθοδο, που πιλοτικά θα εφαρμοσθεί για πρώτη φορά και στις κατά μήκος διαγραμμίσεις, υπάρχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στη διάρκεια ζωής και τη βελτίωση της ποιότητας των διαγραμμίσεων στην Αθήνα [ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η διάστρωση νέου τάπητα και αναγκαστικά πρέπει να γίνει συντήρηση της διαγράμμισης σε υφιστάμενους (παλαιούς) τάπητες], θα προβούμε στην εφαρμογή της μεθόδου αυτής καθολικά και σε υπόλοιπους άξονες του Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο