Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης οικ. επιτροπής 16.11.2022 (Ωρα 9.30 π.μ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, την 16η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εισήγηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων έτους 202
  2. Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το Α’ τετράμηνο του έτους 2023» (Α.Μ. 134/22-επανεισαγωγή).
  3. Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το Α’ τετράμηνο του έτους 2023» (Α.Μ. 135/22-επανεισαγωγή).
  4. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» (Α.Μ. 142/2022) όσον αφορά την ομάδα Β΄(ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ).
  5. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥτου έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Α.Μ.: 90/2019).
  6. Έγκριση 3ηςπαράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Φάση Α’ – Εκπόνηση Μελετών)»   (Α.Μ.123/2020).
  7. Αποδοχήδιάθεσης υπολοίπων Προϊόντων  της Αποθήκης ΤΕΒΑ από την Κοινωνική Σύμπραξη -40 (μέσω της Περιφέρειας Αττικής- Τμ.Κοινωνικής Αλληλεγγύης ) στην Κοινωνική Δομή  Συσσιτίου του Δήμου.
  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Αρέσει σε %d bloggers: