ΔΗΜΟΣ ΝΦ-ΝΧΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου 17.5.2023 Ωρα 7 μ.μ.

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου 17.5.2023 Ωρα 7 μ.μ.

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (7η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 17η Μαΐου 2023, ημέρα   Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45-Ν.Φ.) [λόγω συνεχιζόμενου τεχνικού προβλήματος στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.)] σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση επί αιτημάτων του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου.
 • Έγκριση μεταφοράς και τοποθέτησης μαρμάρινου σταυρού Κωνσταντίνου Σπανούδη (πρώτου Προέδρου της ΑΕΚ) από το Β΄ Κοιμητήριο Δήμου Αθηναίων στο Δημοτικό Κοιμητήριο (Κόκκινος Μύλος) (επανεισαγωγή).
 • Έγκριση δωρεάν παράτασης ταφής Γεωργίου Αμερικάνου (επανεισαγωγή).
 • Α. Έγκριση κατ΄εξαίρεση εγγραφής βρέφους σε Βρεφονηπιακό Σταθμό  του Δήμου (2η επανεισαγωγή) Β. Έγκριση φιλοξενίας βρεφών και νηπίων εργαζομένων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για τη χρονική περίοδο 2023-2024, καθ΄υπέρβαση της δυναμικότητας των Σταθμών (επανεισαγωγή).
 • Αντικατάσταση τακτικού μέλους Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου (3η επανεισαγωγή).
 • Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου (2η επανεισαγωγή).
 • Έγκριση πρακτικού καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας Δήμου, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Δ.& Κ. Κώδικα (2η επανεισαγωγή).
 • Ορθή Επανάληψη της 75/2022 Απόφασης Δ.Σ. περί «Πρόθεσης για επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 051051115022 που βρίσκεται σε τμήμα του Κ.Χ. 2 και του Κ.Χ. 3 της περιοχής Μπριτάνια στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.» ως προς το εμβαδόν, βάσει νέας σχετικής απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ. (2η επανεισαγωγή).
 • Τροποποίηση των αριθ. 17/2023 και 30/2023 αποφάσεων Δ.Σ. περί  συγκρότησης επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών, υπηρεσιών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου  έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (2η επανεισαγωγή).
 1. Έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου περιόδου 2023-24 (2η επανεισαγωγή).
 1. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Ευαγγέλου Γαλετζά για την  παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου στον Άρειο Πάγο κατά τη συζήτηση αναίρεσης κατά της αριθ. 1197/2023 απόφασης Γ΄Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών κλπ. (σχετ. η αριθ. 73/2023 απόφαση Οικ. Επιτροπής) (επανεισαγωγή).
 1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει της αριθ. 56/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (επανεισαγωγή).
 1. Ανασυγκρότηση ΔΕΠ και Δ.Σ. 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης – 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης (επανεισαγωγή).
 1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας (επανεισαγωγή).
 1. Έγκριση 2ης χρονικής παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση» (ΑΜ 59/2021) (Ομάδες Α΄και Β΄) (επανεισαγωγή).
 1. Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 93/2021 απόφασης Δ.Σ. στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) (επανεισαγωγή).
 1. Α. Έγκριση Προγράμματος Φιλοξενίας Παιδιών του Δήμου σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος  2023 Β. Συγκρότηση και Ορισμός μελών Επιτροπής και Γ. Έγκριση κριτηρίων επιλογής δικαιούχων (επανεισαγωγή).
 1. Έγκριση σύναψης και όρων σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Ν. Ιωνίας για την διοικητική υποστήριξη άσκησης των αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης για τη Δημ. Ενότητα Ν.Φιλ/φειας (επανεισαγωγή).
 1. Έγκριση μελέτης στατικής επάρκειας του κτιρίου του Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (Α.Μ. 121/2019) (2η επανεισαγωγή).
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση Εκπόνηση Μελέτης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικών Κτηρίων Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας»- Α.Μ.49/2022 (επανεισαγωγή).
 • Έγκριση  παράτασης χρόνου περαίωσης  της παροχής υπηρεσιών: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου  Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του  Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας”» (Α.Μ.101/2022) (επανεισαγωγή).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Ν. Φ.-Ν. Χ.» (Α.Μ. 117/2020) (επανεισαγωγή).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»  (Α.Μ. 130/2020) (επανεισαγωγή).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»  (Α.Μ. 43/2020) (επανεισαγωγή).
 • Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους   2023 (επανεισαγωγή).
 • Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής (επανεισαγωγή).
 • Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023, ως προς τους πίνακες στοχοθεσίας του Δήμου, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής (επανεισαγωγή).

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                  O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο