ΕΛΛΑΔΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοίνωση κινήματος Χριστιανικής Δημοκρατίας για τις νέες ταυτότητες

Ανακοίνωση κινήματος Χριστιανικής Δημοκρατίας για τις νέες ταυτότητες

Ενόψει του διαφαινόμενου κινδύνου οι σχεδιαζόμενες νέου τύπου αστυνομικές ταυτότητες να αποτελέσουν εργαλείο για ηλεκτρονικό φακέλωμα των πολιτών και της σχετικής ανησυχίας μεγάλου αριθμού πολιτών και φορέων, η Χριστιανική Δημοκρατία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η Χριστιανική Δημοκρατία και η εφημερίδα της «Χριστιανική» έχουν από δεκαετίες καταδικάσει κάθε απόπειρα ηλεκτρονικού φακελώματος των πολιτών, με δεδομένο ότι η διαφύλαξη του απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του κάθε πολίτη είναι πρώτη προτεραιότητα.  Από τις πρώτες προσπάθειες επί υπουργίας Μ. Κουτσόγιωργα το 1986 για απόδοση του Ε.Κ.Α.Μ. (Ενιαίου Κωδικού Αριθμού Μητρώου) σε κάθε πολίτη έως την «Κάρτα του πολίτη» το 2010 πάντοτε επισήμαινε ότι η συνεχής προσπάθεια της κρατικής διοίκησης για απόλυτο τεχνολογικό έλεγχο της ατομικής και συλλογικής δραστηριότητας (προβάλλοντας λόγους απογραφειοκρατικοποίησης) μάλλον εξυπηρετεί συγκεντροποίηση και ολοκληρωτικού τύπου έλεγχο των πολιτών.

2. Στο πιο πάνω πλαίσιο, δεν μπορούμε παρά να συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες και ευαισθησίες των πολιτών ότι η νέου τύπου αστυνομική ταυτότητα θα μπορεί να αποθηκεύει πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση του κατόχου της.

3. Όπως ρητά αναγράφεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 8200/0-297647/2018 για την έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, όπως ισχύει τροποποιημένη με την με αριθμό 8200/0-109568/16.02.2023 Κ.Υ.Α.: πέρα από τα τυπικά στοιχεία που αναλυτικά αναφέρονται ότι θα περιλαμβάνονται στο έντυπο και «στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (…)» μελλοντικά «…θα δύναται να αποθηκευτούν τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εάν αποφασισθεί να συμπεριληφθούν στο εν λόγω μέσο» (παράγραφος 4 άρθρου 3). Από τα περιθώρια που αφήνει η διατύπωση αυτή, είναι προφανές ότι η αρμόδια Αρχή έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει στο μέλλον και όσα συμπληρωματικά στοιχεία θα επιθυμεί, χωρίς την απαραίτητη συναίνεση ή και ενημέρωση του κατόχου ή οποιαδήποτε διαβούλευση στην βουλή ή την κοινωνία. Επίσης, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας συστημάτων εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο για την παρακολούθηση ανθρώπων και αντικειμένων ακόμα και σε κλειστούς χώρους θα καταστήσει, εάν δεν το έχει κάνει ήδη, ευάλωτους τους κατόχους πλαστικοποιημένων εντύπων με ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, όπως οι σχεδιαζόμενες νέες ταυτότητες.

4.Καταδικάζουμε και την μεθοδευμένη, χωρίς επιχειρήματα, απαξίωση των ανησυχιών των πολιτών, που είναι ήδη αντιμέτωποι με τη γιγάντωση των υποκλοπών και το σχετικό σκάνδαλο με επίκεντρο την Ε.Υ.Π. Κατά συνέπεια, δικαιολογημένα ανησυχούν για τη διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους. Την «συνωμοσιολογία» και τον «ανορθολογισμό» μερίδας πολιτών την οποία υποκριτικά καταδικάζουν κυβερνητικά στελέχη και φίλια ΜΜΕ, αυτοί οι ίδιοι την έχουν υποθάλψει στην πράξη με τις επικίνδυνες συμπεριφορές τους. Και δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση στις κρατικές μεθοδεύσεις η παρακίνηση για έκδοση νέας ταυτότητας παλαιού τύπου δηλώνοντας ακόμη και ψευδώς ότι την απώλεσαν, η οποία ενσπείρει τον φόβο και τον πανικό στους πολίτες.

5.  Δεν πρέπει να είμαστε φοβικοί και καχύποπτοι με τις νέες τεχνολογίες. Όμως ταυτόχρονα, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας είναι μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και όχι αυτοσκοπός. Πολύ περισσότερο, δεν επιτρέπεται η χρήση της να είναι υποχρεωτική για τον πολίτη. Ειδικά η αστυνομική ταυτότητα, έχει λόγο ύπαρξης μόνο για την πιστοποίηση της ταυτότητας του κατόχου της και για την ασφάλεια των συναλλαγών. Δεν είναι ανάγκη να είναι ψηφιακή με ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης προκειμένου να διασφαλισθεί η γνησιότητα και μη πλαστογράφησή της.

Κατά συνέπεια, με δεδομένη την ύψιστη προτεραιότητα της διαφύλαξης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πολιτών, δεν πρέπει η νέα προς έκδοση ταυτότητα να είναι ψηφιακή και καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει αμέσως το σχετικό νομοθέτημα

Αθήνα 28 Αυγούστου 2023. Από το Γραφείο Τύπου της ΧΔ

Μετάβαση στο περιεχόμενο